Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Metered Rack PDU

Metered rack Power Distribution Units (PDUs) provide real-time remote monitoring of connected loads. User-defined alarms warn of potential circuit overloads before critical IT failures occur.

Keeping your eye open for unplanned overloads

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Metered Rack PDU schneider.label Metered rack Power Distribution Units (PDUs) provide real-time remote monitoring of connected loads. User-defined alarms warn of potential circuit overloads before critical IT failures occur.