Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Metered-by-Outlet Rack PDU

Metered-by-outlet Rack Power Distribution Units (PDUs) provide real-time remote monitoring of each individual outlet to empower IT professionals with the necessary tools for advanced data center energy management.

World leader in Rack Power Distribution now with Metering-by-Outlet!

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Metered-by-Outlet Rack PDU schneider.label Metered-by-outlet Rack Power Distribution Units (PDUs) provide real-time remote monitoring of each individual outlet to empower IT professionals with the necessary tools for advanced data center energy management.