Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Switched Rack PDU

Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) provide advanced load monitoring combined with remote on/off switching control of individual outlets for power cycling, delayed power sequencing, and outlet use management.

Giving you the control of your rack IT equipment

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Switched Rack PDU schneider.label Switched Rack Power Distribution Units (PDUs) provide advanced load monitoring combined with remote on/off switching control of individual outlets for power cycling, delayed power sequencing, and outlet use management.