Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Aquaflair FC

Free cooling chillers with axial fans and integrated free-cooling system for continuous operation applications

The all-in-one integrated chilled water solution for data center cooling.

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Aquaflair FC schneider.label Free cooling chillers with axial fans and integrated free-cooling system for continuous operation applications