Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Module Optimized Cooling

Efficient cooling solutions optimized for SmartShelter Modules and Containers. Accomodates a range of capacities from 5-30kW per rack and available in DX, chilled water, and air economizer systems.

Efficient and scalable to match your growth

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Module Optimized Cooling schneider.label Efficient cooling solutions optimized for SmartShelter Modules and Containers. Accomodates a range of capacities from 5-30kW per rack and available in DX, chilled water, and air economizer systems.