Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

SmartShelter Container

Easy-to-deploy, prefabricated IT infrastructure packaged within a secure, weather proof, fire-rated, shipping container for remote or special applications

Integrated, Scalable, flexible, on-demand IT infrastructure

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
SmartShelter Container schneider.label Easy-to-deploy, prefabricated IT infrastructure packaged within a secure, weather proof, fire-rated, shipping container for remote or special applications