Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Altistart 48

Soft starters for heavy duty industry & pump from 4 to 1200 kW

Soft start-soft stop units for 3-phase asynchronous motors from 4 to 1200 kW

Altistart 48