Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

XR and XF

Screw limit swiches and Overtravel limit swiches

Ngừng bán

Screw limit switches and overtravel limit switches

XR and XF
  • Certificate
    Type XMP, XF9, Manufacturer declaration of conformity / Pressure switches / Overtravel limit switches (Phiên bản 1.0) 8/27/13 English Dec+XMP+XF9+2004-10-21.pdf328.7 KB
    Type XR Manufacturer Declaration of Conformity / Déclaration de conformité du constructeur (Phiên bản 1.0) 8/27/13 English Dec-XR-1999-02-25.pdf205.3 KB
    Instruction sheet
    XR2... Heavy duty screw limit switch, Instruction Sheet (Phiên bản 07) 10/31/18 English 130845401A55_07 web.pdf2 MB