Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MCset 4

Medium Voltage switchgear (AIS type): SF6 withdrawable circuit-breakder up to 24 kV

MCset 24 kV is an indoor switchgear assembly that provides maximum user safety.It is intended to meet all electrical distribution needs from 24kV and incorporates a set of innovative solutions designed using proven techniques

MCset 4