Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

ION8800

IEC/DIN rack-mount meters for utility network monitoring

Energy and power quality meter for utility network monitoring

ION8800
 • Tính năng

  The PowerLogic ION8800 meters are rack-mount meters for utility network monitoring. They are available in three different base models:

  • The ION8800A is an energy/tariff meter with EN50160 compliance monitoring, waveform capture, and transient detection.
  • The ION8800B is an energy/tariff meter with EN50160 compliance monitoring.
  • The ION8800C is a basic energy/tariff meter.
    


   

  Lợi ích

  • Reduce operations costs
  • Improve power quality
  • Improve continuity of service

  Các ứng dụng

  • Transmission and distribution metering
  • Revenue metering
  • Extensive power quality monitoring and analysis
  • Power quality compliance monitoring
  • Digital fault recording
  • Instrument transformer correction