Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Masterpact Switch-disconnectors

High current switch disconnectors from 630 A to 6300 A

-

Masterpact Switch-disconnectors
 • Tính năng

  The Masterpact switch-disconnectors range is characterised by its optimised dimensions and its high performances.
  Aiming at standardising electrical switchboards at a time when installations are increasingly complex, Masterpact provides an unequalled simplicity, both concerning choice and installation.  Lợi ích

  Safety and protection

  Các ứng dụng

  The Masterpact switch-disconnectors perform control and disconnection of high current electrical distribution circuits:

  • Source coupling
  • Distribution
  • Source changeover
  • Disconnection