Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Domae

-

-

Domae
 • Tính năng

  Schneider Electric offers assembled electrical enclosures for houses. Especially for this application these enclosures are equipped with DOMAE electrical components. A complete range of circuit breakers, earth leakage protection, switch disconnectors, surge protectors. All these components are provided with KEMA keur. The compete DOMAE range is designed conform the "huishoudelijke"(housing) norm which means a breaking capacity of 4,5 kA. Besides the Acti9 range of Schneider Electric the DOMAE range offers you an extra possibility for choosing the right electrical protection components; top quality and optimal safety.

  Lợi ích

  The complete DOMAE range is designed conform the "huishoudelijke" (housing) norm which means a breaking capacity of 4,5 kA.   

  Các ứng dụng

  Modulair electrical
  components for houses.

  Gallery

  • DOMAE Cooking Group