Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Power Distribution

Power distribution accessories

-

Power Distribution
 • Tính năng

  In Power distribution accessories there are :

  • Busbar components :
   - Supports, covers, bars, connections, etc.
  • Distribution blocks :
   - connectors, mini-Busbar, etc.


  Lợi ích

  Safety and Easy installation !

  • Dedicated accessories for floor standing range.
  • Universal accessories for wall mounting and floor standing ranges.
  • Support tools to facility the Busbar configuration according to the standards.
  • New accessories Spacial SF&SM suitable with Prisma Plus functional system.

  Các ứng dụng

  • Wall mounting and Floor standing Universal enclosures ranges.

  Gallery

  • Connectors
  • Busbar supports
  • Distribution blocks