Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Door Accessories

Door accessories

-

Door Accessories
 • Tính năng

  In Door accessories there are :
  • Document pockets :
    - Plastic and metallic versions.
  • Folding support trays
  • Door retainers :
    - Mechanical and pneumatic versions.
  • Viewing :
    - Modular devices
    - Viewing window
    - Control protection


  Lợi ích

  Get advantage of enclosure door !
  • Document pockets A4 and A3 formats for wall mounting and floor standing ranges.
  • Robustness and watertightness viewing accessories.
  • Different options for door retainers.

  Các ứng dụng

  • Wall mounting and Floor standing Universal enclosures ranges.

  Gallery

  • Document pockets
  • Door retainers
  • Viewing