Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Propivar

MV capacitors

Medium voltage capacitors 50/60Hz

Propivar
 • Tính năng

  The Propivar capacitors are used to make capacitor banks for reactive power compensation on medium and high voltage networks. They allow, for a set of assembly, cover different reactive power depending on the isolation voltage, frequency and harmonic pollution level of the network.

  Technical datas:

  • frequency: 50 or 60 Hz
  • maximum reactive power: 450 kvar (three-phase capacitor) and 600 kvar (single-phase capacitor)
  • standards: IEC 60871-1 and 2, BS 1650, VDE 0560, C22-2 No. 190- M1985, NEMA CP1


  Lợi ích

  Peace of mind:

  • high life expectancy greater 15 years
  • protection of people: optional internal fuse

  Các ứng dụng

  • Energy savings: compensation of reactive energy
  • Energy quality: limitation of power supply network pollution

  Gallery

  • Propivar, MV Capacitor Monitoring