Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Compact NS > 630A

Molded case circuit breakers from 630 to 3200A

-

Compact NS > 630A
    • Giá tốt nhất
     33237 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33237

     circuit breaker Compact NS800N - Micrologic 2.0 A - 800 A - 4 poles 4t
    • Giá tốt nhất
     33327 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33327

     circuit breaker Compact NS630bN - Micrologic 5.0 A - 630 A - 4 poles 4t
    • Giá tốt nhất
     33328 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33328

     circuit breaker Compact NS630bH - Micrologic 5.0 A - 630 A - 3 poles 3t
    • Giá tốt nhất
     33329 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33329

     circuit breaker Compact NS630bH - Micrologic 5.0 A - 630 A - 4 poles 4t
    • Giá tốt nhất
     33338 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33338

     circuit breaker Compact NS800H - Micrologic 5.0 A - 800 A - 3 poles 3t
    • Giá tốt nhất
     33339 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33339

     circuit breaker Compact NS800H - Micrologic 5.0 A - 800 A - 4 poles 4t
    • Giá tốt nhất
     33347 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33347

     circuit breaker Compact NS1000N - Micrologic 5.0 A - 1000 A - 4 poles 4t
    • Giá tốt nhất
     33349 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33349

     circuit breaker Compact NS1000H - Micrologic 5.0 A - 1000 A - 4 poles 4t
    • Giá tốt nhất
     33358 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33358

     circuit breaker Compact NS1250H - Micrologic 5.0 A - 1250 A - 3 poles 3t
    • Giá tốt nhất
     33359 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33359

     circuit breaker Compact NS1250H - Micrologic 5.0 A - 1250 A - 4 poles 4t