Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Compact NS > 630A

  Molded case circuit breakers from 630 to 3200A

  -

  Compact NS > 630A
  Quay lại

  Compact NS > 630A

     • Giá tốt nhất
      33220 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33220

      circuit breaker Compact NS630bN - 630 A - 3 poles - fixed - without trip unit
     • Giá tốt nhất
      33221 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33221

      circuit breaker Compact NS630bH - 630 A - 3 poles - fixed - without trip unit
     • Giá tốt nhất
      33222 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33222

      circuit breaker Compact NS630bL - 630 A - 3 poles - fixed - without trip unit
     • Giá tốt nhất
      33223 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33223

      circuit breaker Compact NS630bN - Micrologic 2.0 A - 630 A - 3 poles 3t
     • Giá tốt nhất
      33224 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33224

      circuit breaker Compact NS630bN - 630 A - 4 poles - fixed - without trip unit
     • Giá tốt nhất
      33225 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33225

      circuit breaker Compact NS630bH - 630 A - 4 poles - fixed - without trip unit
     • Giá tốt nhất
      33226 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33226

      circuit breaker Compact NS630bL - 630 A - 4 poles - fixed - without trip unit
     • Giá tốt nhất
      33227 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33227

      circuit breaker Compact NS630bN - Micrologic 2.0 A - 630 A - 4 poles 4t
     • Giá tốt nhất
      33228 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33228

      circuit breaker Compact NS630bH - Micrologic 2.0 A - 630 A - 3 poles 3t
     • Giá tốt nhất
      33229 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33229

      circuit breaker Compact NS630bH - Micrologic 2.0 A - 630 A - 4 poles 4t