Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Masterpact NT

  High current air circuit breakers from 630 to 1600 A

  -

  Masterpact NT
  Quay lại

  Masterpact NT

     • Giá tốt nhất
      33584 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33584

      rear connection kit - vertical or horizontal mounting - 3poles - for fixed NS NT
     • Giá tốt nhất
      33585 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33585

      rear connection kit - vertical or horizontal mounting - 4poles - for fixed NS NT
     • Giá tốt nhất
      33586 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33586

      rear connection kit - 3 poles - for drawout Compact NS/NT
     • Giá tốt nhất
      33587 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33587

      rear connection kit - 4 poles - for Compact NS/NT
     • Giá tốt nhất
      33588 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33588

      front connection kit - 3 poles - for drawout NS630b..1600 or NT
     • Giá tốt nhất
      33589 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      33589

      front connection kit - 4 poles - for drawout NS630b..1600 or NT
     • Giá tốt nhất
      47069 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47069

      front connection kit - 3 poles - for fixed NS630b..1600 or NT
     • Giá tốt nhất
      47070 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47070

      front connection kit - 4 poles - for fixed NS630b..1600 or NT