Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Masterpact NT

High current air circuit breakers from 630 to 1600 A

-

High Current Air Circuit Breakers
        • Giá tốt nhất
          33584 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

          33584

          rear connection kit - vertical or horizontal mounting - 3poles - for fixed NS NT
        • Giá tốt nhất
          33585 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

          33585

          rear connection kit - vertical or horizontal mounting - 4poles - for fixed NS NT
        • Giá tốt nhất
          33586 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

          33586

          rear connection kit - 3 poles - for drawout Compact NS/NT
        • Giá tốt nhất
          33587 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

          33587

          rear connection kit - 4 poles - for Compact NS/NT
        • Giá tốt nhất
          33588 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

          33588

          front connection kit - 3 poles - for drawout NS630b..1600 or NT
        • Giá tốt nhất
          33589 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

          33589

          front connection kit - 4 poles - for drawout NS630b..1600 or NT
        • Giá tốt nhất
          47069 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

          47069

          front connection kit - 3 poles - for fixed NS630b..1600 or NT
        • Giá tốt nhất
          47070 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

          47070

          front connection kit - 4 poles - for fixed NS630b..1600 or NT