Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Masterpact NW

  High current air circuit breakers from 800 to 6300 A

  -

  Masterpact NW
  Quay lại

  Masterpact NW

     • Giá tốt nhất
      47932 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47932

      front bottom connection kit - for Masterpact NW800..1600 - 3 poles - fixed
     • Giá tốt nhất
      47942 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47942

      front bottom connection kit - for Masterpact NW2000..3200 - 3 poles - fixed
     • Giá tốt nhất
      47960 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47960

      front connection kit - for drawout NW800..1600 - 3 poles
     • Giá tốt nhất
      47961 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47961

      front connection kit - for drawout NW800..1600 - 4 poles
     • Giá tốt nhất
      47962 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47962

      front connection kit - for drawout NW2000..3200 - 3 poles
     • Giá tốt nhất
      47963 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47963

      front connection kit - for drawout NW2000..3200 - 4 poles
     • Giá tốt nhất
      47964 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47964

      rear connection kit - vertical/horizontal - for Masterpact NW800..2000 - 3 poles
     • Giá tốt nhất
      47965 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47965

      rear connection kit - vertical/horizontal - for Masterpact NW800..2000 - 4 poles
     • Giá tốt nhất
      47966 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47966

      rear connection kit - vertical/horizontal -for Masterpact NW2500..3200 - 3 poles
     • Giá tốt nhất
      47967 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      47967

      rear connection kit - vertical/horizontal -for Masterpact NW2500..3200 - 4 poles