Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Masterpact NW

High current air circuit breakers from 800 to 6300 A

-

Masterpact NW
   • 16 products available

    • Giá tốt nhất
     47990 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47990

     front top connection kit - for Masterpact NW800..1600 - 3 poles - fixed
    • Giá tốt nhất
     47991 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47991

     front top connection kit - for Masterpact NW800..1600 - 4 poles - fixed
    • Giá tốt nhất
     47992 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47992

     front top connection kit - for Masterpact NW2000..3200 - 3 poles - fixed
    • Giá tốt nhất
     47993 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47993

     front top connection kit - for Masterpact NW2000..3200 - 4 poles - fixed
    • Giá tốt nhất
     47932 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47932

     front bottom connection kit - for Masterpact NW800..1600 - 3 poles - fixed
    • Giá tốt nhất
     47942 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47942

     front bottom connection kit - for Masterpact NW2000..3200 - 3 poles - fixed
    • Giá tốt nhất
     47965 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47965

     rear connection kit - vertical/horizontal - for Masterpact NW800..2000 - 4 poles
    • Giá tốt nhất
     47966 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47966

     rear connection kit - vertical/horizontal -for Masterpact NW2500..3200 - 3 poles
    • Giá tốt nhất
     47967 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47967

     rear connection kit - vertical/horizontal -for Masterpact NW2500..3200 - 4 poles
    • Giá tốt nhất
     47968 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47968

     rear connection kit vertical - for Masterpact NW4000 - 3 poles