Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Masterpact NW

High current air circuit breakers from 800 to 6300 A

-

Masterpact NW
    • Giá tốt nhất
     47932 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47932

     front bottom connection kit - for Masterpact NW800..1600 - 3 poles - fixed
    • Giá tốt nhất
     47942 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47942

     front bottom connection kit - for Masterpact NW2000..3200 - 3 poles - fixed
    • Giá tốt nhất
     47960 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47960

     front connection kit - for drawout NW800..1600 - 3 poles
    • Giá tốt nhất
     47961 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47961

     front connection kit - for drawout NW800..1600 - 4 poles
    • Giá tốt nhất
     47963 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47963

     front connection kit - for drawout NW2000..3200 - 4 poles
    • Giá tốt nhất
     47965 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47965

     rear connection kit - vertical/horizontal - for Masterpact NW800..2000 - 4 poles
    • Giá tốt nhất
     47966 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47966

     rear connection kit - vertical/horizontal -for Masterpact NW2500..3200 - 3 poles
    • Giá tốt nhất
     47967 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47967

     rear connection kit - vertical/horizontal -for Masterpact NW2500..3200 - 4 poles
    • Giá tốt nhất
     47968 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47968

     rear connection kit vertical - for Masterpact NW4000 - 3 poles
    • Giá tốt nhất
     47969 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47969

     rear connection kit vertical - for Masterpact NW4000 - 4 poles