Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU

Residual Current Relays and Toroids

Residual current relays and toroids

Residual Current Relays
  Quay lại   Residual Current Relays

Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU

   • 27 products available

    • Giá tốt nhất
     56100 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     56100

     Earth-leakage relay RH10M - 30 mA - 24 V
    • Giá tốt nhất
     56102 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     56102

     Earth-leakage relay RH10M - 100 mA - 24 V
    • Giá tốt nhất
     56105 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     56105

     Earth-leakage relay RH10M - 300 mA - 24 V
    • Giá tốt nhất
     56106 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     56106

     Earth-leakage relay RH10M - 500 mA - 24 V
    • Giá tốt nhất
     56107 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     56107

     Earth-leakage relay RH10M - 1 A - 24 V
    • Giá tốt nhất
     56120 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     56120

     Earth-leakage relay RH10M - 30 mA - 130 V
    • Giá tốt nhất
     56121 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     56121

     Earth-leakage relay RH10M - 50 mA - 130 V
    • Giá tốt nhất
     56122 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     56122

     Earth-leakage relay RH10M - 100 mA - 130 V
    • Giá tốt nhất
     56125 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     56125

     Earth-leakage relay RH10M - 300 mA - 130 V
    • Giá tốt nhất
     56126 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     56126

     Earth-leakage relay RH10M - 500 mA - 130 V