Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU

  Residual Current Relays and Toroids

  Residual current relays and toroids

  Residual Current Relays
  Quay lại

  Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU

     • Giá tốt nhất
      56100 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      56100

      Earth-leakage relay RH10M - 30 mA - 24 V
     • Giá tốt nhất
      56102 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      56102

      Earth-leakage relay RH10M - 100 mA - 24 V
     • Giá tốt nhất
      56105 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      56105

      Earth-leakage relay RH10M - 300 mA - 24 V
     • Giá tốt nhất
      56106 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      56106

      Earth-leakage relay RH10M - 500 mA - 24 V
     • Giá tốt nhất
      56107 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      56107

      Earth-leakage relay RH10M - 1 A - 24 V
     • Giá tốt nhất
      56120 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      56120

      Earth-leakage relay RH10M - 30 mA - 130 V
     • Giá tốt nhất
      56121 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      56121

      Earth-leakage relay RH10M - 50 mA - 130 V
     • Giá tốt nhất
      56122 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      56122

      Earth-leakage relay RH10M - 100 mA - 130 V
     • Giá tốt nhất
      56125 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      56125

      Earth-leakage relay RH10M - 300 mA - 130 V
     • Giá tốt nhất
      56126 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      56126

      Earth-leakage relay RH10M - 500 mA - 130 V