Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Prisma Plus

LV Switchboards up to 4000A

Solution for tested Low Voltage Switchboards up to 4000A

Prisma Plus
   • 49 products available

    • Giá tốt nhất
     03030 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03030

     mounting plate NSX/CVS/INS 250 horizontal fixed toggle
    • Giá tốt nhất
     03031 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03031

     mounting plate NSX/CVS/vigi 250 horizontal fixed rotary handle
    • Giá tốt nhất
     03040 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03040

     mounting plate NSX/CVS/vigi/INS 250 vertical fixed toggle
    • Giá tốt nhất
     03070 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03070

     mounting plate NSX/CVS/INS 630 horizontal fixed toggle
    • Giá tốt nhất
     03120 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03120

     mounting plate ISFT 100 vertical
    • Giá tốt nhất
     03121 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03121

     mounting plate ISFT 160 vertical/horizontal
    • Giá tốt nhất
     03124 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03124

     mounting plate ISFT 250 fixed horizontal
    • Giá tốt nhất
     03230 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03230

     front plate CVS 250 horizontal fixed toggle W600 4M
    • Giá tốt nhất
     03231 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03231

     front plate INS-INV 250 horizontal W600 4M
    • Giá tốt nhất
     03232 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     03232

     front plate NSX/CVS250 horizontal fixed toggle/rotary handle W600 4M