Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Prisma Plus

  LV Switchboards up to 4000A

  Solution for tested Low Voltage Switchboards up to 4000A

  Prisma Plus
  Quay lại

  Prisma Plus

     • Giá tốt nhất
      03030 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      03030

      mounting plate NSX/CVS/INS 250 horizontal fixed toggle
     • Giá tốt nhất
      03031 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      03031

      mounting plate NSX/CVS/vigi 250 horizontal fixed rotary handle
     • Giá tốt nhất
      03040 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      03040

      mounting plate NSX/CVS/vigi/INS 250 vertical fixed toggle
     • Giá tốt nhất
      03070 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      03070

      mounting plate NSX/CVS/INS 630 horizontal fixed toggle
     • Giá tốt nhất
      03120 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      03120

      mounting plate ISFT 100 vertical
     • Giá tốt nhất
      03121 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      03121

      mounting plate ISFT 160 vertical/horizontal
     • Giá tốt nhất
      03124 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      03124

      mounting plate ISFT 250 fixed horizontal
     • Giá tốt nhất
      03230 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      03230

      front plate CVS 250 horizontal fixed toggle W600 4M
     • Giá tốt nhất
      03231 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      03231

      front plate INS-INV 250 horizontal W600 4M
     • Giá tốt nhất
      03232 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      03232

      front plate NSX/CVS250 horizontal fixed toggle/rotary handle W600 4M