Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

OsiSense XC ATEX D

Limit switches, for explosive atmospheres

Ngừng bán

Limit switches, for explosive atmospheres

OsiSense XC ATEX D
    • Giá tốt nhất
     XCKD3902P16EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCKD3902P16EX

     limit switch XCKD - roller plunger - 2NC + NO - ATEX/IECEx
    • Giá tốt nhất
     XCKD3918P16EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCKD3918P16EX

     limit switch XCKD - roller lever - 2NC + NO - ATEX/IECEx
    • Giá tốt nhất
     XCKD3945P16EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCKD3945P16EX

     limit switch XCKD - roller lever plunger - 2NC + NO - ATEX/IECEx
    • Giá tốt nhất
     XCKD3949P16EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCKD3949P16EX

     limit switch XCKD - roller lever - 2NC + NO - ATEX/IECEx
    • Giá tốt nhất
     XCKJ390511H29EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCKJ390511H29EX

     limit switch XCKJ - roller lever - 2NC + NO - ATEX/IECEx
    • Giá tốt nhất
     XCKJ390513H29EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCKJ390513H29EX

     limit switch XCKJ - roller lever - 2NC + NO - ATEX/IECEx
    • Giá tốt nhất
     XCKJ390541H29EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCKJ390541H29EX

     limit switch XCKJ - roller lever - 2NC + NO - ATEX/IECEx
    • Giá tốt nhất
     XCKJ3961H29EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCKJ3961H29EX

     limit switch XCKJ - plunger - 2NC + NO - ATEX/IECEx
    • Giá tốt nhất
     XCKJ3967H29EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCKJ3967H29EX

     limit switch XCKJ - roller plunger - 2NC + NO - ATEX/IECEx
    • Giá tốt nhất
     XCKM3902H29EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCKM3902H29EX

     limit switch XCKM - roller plunger - 2NC + NO - ATEX/IECEx