Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

OsiSense XM ATEX D

Sensors for pressure control, for explosive atmospheres

Ngừng bán

Sensors for pressure control, for explosive atmospheres

OsiSense XM ATEX D
   • 3 products available

    • Giá tốt nhất
     XMLB004A2S12EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XMLB004A2S12EX

     pressure switch XMLB - 4 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
    • Giá tốt nhất
     XMLB010A2S12EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XMLB010A2S12EX

     pressure switch XMLB - 10 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
    • Giá tốt nhất
     XMLBM05A2S12EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XMLBM05A2S12EX

     vacuum switch XMLB - 5 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O