Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Harmony XB4 ATEX D

Ø 22 mm metallic signaling units for explosive atmospheres

Ø 22 metallic signalling units, for explosive atmospheres

Harmony XB4
  Quay lại   Safety Switches

Harmony XB4 ATEX D

   • 20 products available

    • Giá tốt nhất
     XB4BVB1EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB4BVB1EX

     round pilot light Ø 22 - IP65 - white - integral LED - 24 V - lugs - ATEX
    • Giá tốt nhất
     XB4BVB3EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB4BVB3EX

     round pilot light Ø 22 - IP65 - green - integral LED - 24 V - lugs - ATEX
    • Giá tốt nhất
     XB4BVB4EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB4BVB4EX

     round pilot light Ø 22 - IP65 - red - integral LED - 24 V - lugs - ATEX
    • Giá tốt nhất
     XB4BVB5EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB4BVB5EX

     round pilot light Ø 22 - IP65 - yellow - integral LED - 24 V - lugs - ATEX
    • Giá tốt nhất
     XB4BVG4EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB4BVG4EX

     round pilot light Ø 22 - IP65 - red - integral LED - 120 V - lugs - ATEX
    • Giá tốt nhất
     XB4BVG5EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB4BVG5EX

     round pilot light Ø 22 - IP65 - yellow - integral LED - 120 V - lugs - ATEX
    • Giá tốt nhất
     XB4BVG6EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB4BVG6EX

     round pilot light Ø 22 - IP65 - blue - integral LED - 120 V - lugs - ATEX
    • Giá tốt nhất
     XB4BVM1EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB4BVM1EX

     round pilot light Ø 22 - IP65 - white - integral LED - 240 V - lugs - ATEX
    • Giá tốt nhất
     XB4BVM3EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB4BVM3EX

     round pilot light Ø 22 - IP65 - green - integral LED - 230..240 V - lugs - ATEX
    • Giá tốt nhất
     XB4BVM4EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XB4BVM4EX

     round pilot light Ø 22 - IP65 - red - integral LED - 230..240 V - lugs - ATEX