Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Vijeo Designer

  Vijeo Designer

  HMI configuration software

  Vijeo Designer
  Quay lại

  Vijeo Designer

     • Giá tốt nhất
      VJDFNDTGSV62M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      VJDFNDTGSV62M

      Vijeo Designer 6.2, HMI configuration software facility license
     • Giá tốt nhất
      VJDGNDTGSV62M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      VJDGNDTGSV62M

      Vijeo Designer 6.2, HMI configuration software group license
     • Giá tốt nhất
      VJDSNDTGSV62M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      VJDSNDTGSV62M

      Vijeo Designer 6.2, HMI configuration software single license
     • Giá tốt nhất
      VJDSUDTGAV62M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      VJDSUDTGAV62M

      Vijeo Designer 6.2 , USB cable HMI configuration software single license
     • Giá tốt nhất
      VJDTNDTGSV62M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      VJDTNDTGSV62M

      Vijeo Designer 6.2, HMI configuration software team license
     • Giá tốt nhất
      VJDSUDTMSV13M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      VJDSUDTMSV13M

      Vijeo Designer Lite - configuration software V1.3 - single (1 station)
     • Giá tốt nhất
      VJDSNDTMSV13M Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      VJDSNDTMSV13M

      Vijeo Designer Lite - configuration software V1.3 - single (1 station)