Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Harmony XVM

  Ø 45 mm pre-wired modular tower light (up to IP54)

  Ø 45 mm pre-wired modular tower light (up to IP54)

  Harmony XVM
  Quay lại

  Harmony XVM

     • Giá tốt nhất
      XVMB2RHSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XVMB2RHSB

      beacon without buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 24 V AC/DC
     • Giá tốt nhất
      XVMB2RSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XVMB2RSB

      beacon without buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 24 V AC/DC
     • Giá tốt nhất
      XVMB2RSHSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XVMB2RSHSB

      beacon with buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 24 V AC/DC
     • Giá tốt nhất
      XVMB2RSSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XVMB2RSSB

      beacon with buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 24 V AC/DC
     • Giá tốt nhất
      XVMB2RSWSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XVMB2RSWSB

      beacon with buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 24 V AC/DC
     • Giá tốt nhất
      XVMB2RWSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XVMB2RWSB

      beacon without buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 24 V AC/DC
     • Giá tốt nhất
      XVMG2RHSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XVMG2RHSB

      beacon without buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 120 V AC
     • Giá tốt nhất
      XVMG2RSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XVMG2RSB

      beacon without buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 120 V AC
     • Giá tốt nhất
      XVMG2RSHSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XVMG2RSHSB

      beacon with buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 120 V AC
     • Giá tốt nhất
      XVMG2RSSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XVMG2RSSB

      beacon with buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 120 V AC