Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Harmony XVM

Ø 45 mm pre-wired modular tower light (up to IP54)

Ø 45 mm pre-wired modular tower light (up to IP54)

Harmony XVM
   • 18 products available

    • Giá tốt nhất
     XVMB2RHSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVMB2RHSB

     beacon without buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 24 V AC/DC
    • Giá tốt nhất
     XVMB2RSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVMB2RSB

     beacon without buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 24 V AC/DC
    • Giá tốt nhất
     XVMB2RSHSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVMB2RSHSB

     beacon with buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 24 V AC/DC
    • Giá tốt nhất
     XVMB2RSSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVMB2RSSB

     beacon with buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 24 V AC/DC
    • Giá tốt nhất
     XVMB2RSWSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVMB2RSWSB

     beacon with buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 24 V AC/DC
    • Giá tốt nhất
     XVMB2RWSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVMB2RWSB

     beacon without buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 24 V AC/DC
    • Giá tốt nhất
     XVMG2RHSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVMG2RHSB

     beacon without buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 120 V AC
    • Giá tốt nhất
     XVMG2RSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVMG2RSB

     beacon without buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 120 V AC
    • Giá tốt nhất
     XVMG2RSHSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVMG2RSHSB

     beacon with buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 120 V AC
    • Giá tốt nhất
     XVMG2RSSB Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XVMG2RSSB

     beacon with buzzer + 1 illuminated unit - Ø 45 mm - 120 V AC