Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Optional auxiliaries for NG125

  Multi 9 auxiliaries for MCBs

  Optional control, remote indication and tripping auxiliaries for circuit-breakers and residual current module

  Optional auxiliaries for NG125
  Quay lại

  Optional auxiliaries for NG125

     • Giá tốt nhất
      19060 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      19060

      voltage release - MXV - 110..240 V AC
     • Giá tốt nhất
      19069 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      19069

      voltage release - MN - 48 V AC
     • Giá tốt nhất
      19070 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      19070

      voltage release - MN - 48 V DC
     • Giá tốt nhất
      19061 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      19061

      voltage release - MNx - 220..240 V AC
     • Giá tốt nhất
      19063 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      19063

      voltage release - MX - OF - 12 V AC
     • Giá tốt nhất
      19064 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      19064

      voltage release - MX - OF - 230..415 V AC
     • Giá tốt nhất
      19065 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      19065

      voltage release - MX - OF - 48..130 V AC
     • Giá tốt nhất
      19066 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      19066

      voltage release - MX - OF - 24 V AC
     • Giá tốt nhất
      19067 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      19067

      voltage release - MN - 230..240 V AC