Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Multi 9

  Multistandard protection

  A comprehensive range to protect against electrical threats, including short circuits, overloads, and earth leakages.

  Multi 9 ??schneider.label??vi_VN?? Multistandard protection
  Quay lại

  Multi 9

     • Giá tốt nhất
      17402 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      17402

      Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 1.2 A - B Curve - 277 V - 5 kA
     • Giá tốt nhất
      17403 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      17403

      Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 1.5 A - B Curve - 277 V - 5 kA
     • Giá tốt nhất
      17405 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      17405

      Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 7 A - B Curve - 277 V - 5 kA
     • Giá tốt nhất
      17406 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      17406

      Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 15 A - B Curve - 277 V - 5 kA
     • Giá tốt nhất
      17407 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      17407

      Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 30 A - B Curve - 277 V - 5 kA
     • Giá tốt nhất
      17408 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      17408

      Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 35 A - B Curve - 277 V - 5 kA
     • Giá tốt nhất
      17409 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      17409

      Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 60 A - B Curve - 277 V - 5 kA
     • Giá tốt nhất
      17412 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      17412

      Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 1.2 A - C Curve - 277 V - 5 kA
     • Giá tốt nhất
      17413 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      17413

      Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 1.5 A - C Curve - 277 V - 5 kA
     • Giá tốt nhất
      17415 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      17415

      Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 7 A - C Curve - 277 V - 5 kA