Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Multi 9

Multistandard protection

A comprehensive range to protect against electrical threats, including short circuits, overloads, and earth leakages.

Multi 9 schneider.label Multistandard protection
   • 129 products available

    • Giá tốt nhất
     17402 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     17402

     Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 1.2 A - B Curve - 277 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     17403 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     17403

     Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 1.5 A - B Curve - 277 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     17405 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     17405

     Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 7 A - B Curve - 277 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     17406 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     17406

     Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 15 A - B Curve - 277 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     17407 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     17407

     Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 30 A - B Curve - 277 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     17408 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     17408

     Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 35 A - B Curve - 277 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     17409 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     17409

     Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 60 A - B Curve - 277 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     17412 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     17412

     Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 1.2 A - C Curve - 277 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     17413 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     17413

     Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 1.5 A - C Curve - 277 V - 5 kA
    • Giá tốt nhất
     17415 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     17415

     Multi 9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 7 A - C Curve - 277 V - 5 kA