Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Altivar 71

  Drives for heavy duty industry from 0.37 to 630 kW

  Frequency inverters for 3-phase synchronous and asynchronous motors from 0.37 to 630 kW

  Altivar 71
  Quay lại

  Altivar 71

     • Giá tốt nhất
      ATV71H037M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV71H037M3

      variable speed drive ATV71 - 0.37kW-0.5HP - 240V - EMC filter-graphic terminal
     • Giá tốt nhất
      ATV71H037M3383 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV71H037M3383

      variable speed drive ATV71 - 0.37kW-0.5HP - 240V - EMC filter-graphic terminal
     • Giá tốt nhất
      ATV71H037M3S337 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV71H037M3S337

      variable speed drive ATV71 - 0.37kW-0.5HP - 240V - EMC filter-graphic terminal
     • Giá tốt nhất
      ATV71H037M3Z Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV71H037M3Z

      variable speed drive ATV71 - 0.37kW-0.5HP - 240V -EMCfilter-w/o graphic terminal
     • Giá tốt nhất
      ATV71H075M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV71H075M3

      variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 240V - EMC filter-graphic terminal
     • Giá tốt nhất
      ATV71H075M3383 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV71H075M3383

      variable speed drive ATV71 - 0.37kW-0.5HP - 240V - EMC filter-graphic terminal
     • Giá tốt nhất
      ATV71H075M3S337 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV71H075M3S337

      variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 240V - EMC filter-graphic terminal
     • Giá tốt nhất
      ATV71H075M3Z Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV71H075M3Z

      variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 240V - EMC filter-w/o graphic terminal
     • Giá tốt nhất
      ATV71H075N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV71H075N4

      variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 480V - EMC filter-graphic terminal
     • Giá tốt nhất
      ATV71H075N4383 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV71H075N4383

      variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 480V - EMC filter-graphic terminal