Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

TeSys LR97D

Electronic overcurrent relays 0,3 A to 38 A

-

Electronic Over Current Relays
   • 16 products available

    • Giá tốt nhất
     LR97D015B Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR97D015B

     electronic overload relay for motor TeSys - 0.3...1.5 A - 24 V AC/DC
    • Giá tốt nhất
     LR97D015E Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR97D015E

     electronic overload relay for motor TeSys - 0.3...1.5 A - 48 V AC/DC
    • Giá tốt nhất
     LR97D015F7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR97D015F7

     electronic overload relay for motor TeSys - 0.3...1.5 A - 100...120 V AC
    • Giá tốt nhất
     LR97D015M7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR97D015M7

     electronic overload relay for motor TeSys - 0.3...1.5 A - 200...240 V AC
    • Giá tốt nhất
     LR97D07B Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR97D07B

     electronic overload relay for motor TeSys - 1.2...7 A - 24 V AC/DC
    • Giá tốt nhất
     LR97D07E Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR97D07E

     electronic overload relay for motor TeSys - 1.2...7 A - 48 V AC/DC
    • Giá tốt nhất
     LR97D07F7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR97D07F7

     electronic overload relay for motor TeSys - 1.2...7 A - 100...120 V AC
    • Giá tốt nhất
     LR97D07M7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR97D07M7

     electronic overload relay for motor TeSys - 1.2...7 A - 200...240 V AC
    • Giá tốt nhất
     LR97D25B Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR97D25B

     electronic overload relay for motor TeSys - 5...25 A - 24 V AC/DC
    • Giá tốt nhất
     LR97D25E Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LR97D25E

     electronic overload relay for motor TeSys - 5...25 A - 48 V AC/DC