Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Altivar 61

  Drives for variable torque from 0.75 to 800 kW

  Frequency inverters for 3-phase asynchronous motors from 0.75 to 800 kW, variable torque applications

  Altivar 61
  Quay lại

  Altivar 61

     • Giá tốt nhất
      ATV61H075M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV61H075M3

      variable speed drive ATV61 - 0.75kW 1HP - 200...240V - IP20 - reinforced
     • Giá tốt nhất
      ATV61H075M3S337 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV61H075M3S337

      variable speed drive ATV61 - 0.75kW 1HP - 200...240V - IP20 - reinforced
     • Giá tốt nhất
      ATV61H075M3Z Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV61H075M3Z

      variable speed drive ATV61 - 0.75kW 1HP - 200...240V - IP20
     • Giá tốt nhất
      ATV61H075N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV61H075N4

      ATV61 0.75 kW 1 HP 480V 3 phases with EMC IP20 with graph term
     • Giá tốt nhất
      ATV61H075N4S337 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV61H075N4S337

      variable speed drive ATV61 - 0.75kW 1HP - 380...480V - IP20 - reinforced
     • Giá tốt nhất
      ATV61H075N4Z Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV61H075N4Z

      SPEEDDRIVE,1HP,460V,ATV61 LEDKEYPAD
     • Giá tốt nhất
      ATV61HC11N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV61HC11N4

      SPEED DRIVE 150 HP 460 V ATV61
     • Giá tốt nhất
      ATV61HC11N4D Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV61HC11N4D

      SPEED DRIVE 150 HP 460VATV61 NO DC CHOKE
     • Giá tốt nhất
      ATV61HC11N4D387 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV61HC11N4D387

      variable speed drive ATV61 - 110kW 150HP - 380...480V - IP20 - wo DC choke
     • Giá tốt nhất
      ATV61HC11Y Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      ATV61HC11Y

      variable speed drive ATV61 - 110kW / 690V - 125HP / 575V - IP20