Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

KNX system

KNX Bus system components

-

KNX system
   • 3 products available

    • Giá tốt nhất
     MTN683890 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MTN683890

     KNX power supply REG-K/640 mA with emergency power input, light grey
    • Giá tốt nhất
     MTN684032 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MTN684032

     KNX power supply REG-K/320 mA, light grey
    • Giá tốt nhất
     MTN684064 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     MTN684064

     KNX power supply REG-K/640 mA, light grey