Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  KNX system

  KNX Bus system components

  -

  KNX system
  Quay lại

  KNX system

     • Giá tốt nhất
      MTN683890 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      MTN683890

      KNX power supply REG-K/640 mA with emergency power input, light grey
     • Giá tốt nhất
      MTN684032 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      MTN684032

      KNX power supply REG-K/320 mA, light grey
     • Giá tốt nhất
      MTN684064 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      MTN684064

      KNX power supply REG-K/640 mA, light grey