Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

SAH detuned reactors

LV inductances

Detuned reactors for power factor correction in highly polluted networks

A wide range of LV detuned reactors for power factor correction, reducing the amplification of harmonics, and protecting the equipments
  Quay lại   Components / Others

SAH detuned reactors

    • Giá tốt nhất
     LVR05125A69T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LVR05125A69T

     Anti Harmonic detuned reactor 12.5kvar 210Hz (4.2) 5.7% 50Hz 690V
    • Giá tốt nhất
     LVR05500A69T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LVR05500A69T

     Anti Harmonic detuned reactor 50kvar 210Hz (4.2) 5.7% 50Hz 690V
    • Giá tốt nhất
     LVR07250A69T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LVR07250A69T

     Anti Harmonic detuned reactor 25kvar 190Hz (3.8) 7% 50Hz 690V
    • Giá tốt nhất
     LVR07500A69T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LVR07500A69T

     Anti Harmonic detuned reactor 50kvar 190Hz (3.8) 7% 50Hz 690V
    • Giá tốt nhất
     LVR05250B40T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LVR05250B40T

     Anti Harmonic detuned reactor 25kvar 252Hz (4.2) 5.7% 60Hz 400V
    • Giá tốt nhất
     LVR07125B40T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LVR07125B40T

     Anti Harmonic detuned reactor 12.5kvar 228Hz (3.8) 7% 60Hz 400V
    • Giá tốt nhất
     LVR07250B40T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LVR07250B40T

     Anti Harmonic detuned reactor 25kvar 228Hz (3.8) 7% 60Hz 400V
    • Giá tốt nhất
     LVR14500B40T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LVR14500B40T

     Anti Harmonic detuned reactor 50kvar 162Hz (2.7) 14% 60Hz 400V
    • Giá tốt nhất
     LVR14X00B40T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LVR14X00B40T

     Anti Harmonic detuned reactor 100kvar 162Hz (2.7) 14% 60Hz 400V
    • Giá tốt nhất
     LVR05250B48T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LVR05250B48T

     Anti Harmonic detuned reactor 25kvar 252Hz (4.2) 5.7% 60Hz 480V