Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  PowerLogic EGX100

  Ethernet gateways

  Ethernet-to-serial protocol translation gateway

  PowerLogic EGX100
  Quay lại

  PowerLogic EGX100

     • Giá tốt nhất
      EGX100MG Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      EGX100MG

      ethernet gateway - PowerLogic EGX100 - 1 Ethernet port - 24 V DC