Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

GFP

Multistandard Ground Fault Protectors : UL/CSA/IEC

Ngừng bán

Ground fault protectors compliant with North-American and other international standards. Protection from electic shocks pn machiines.

GFP
   • 11 products available

    • Giá tốt nhất
     60949 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     60949

     ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 120..240V - 30mA SIE
    • Giá tốt nhất
     60989 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     60989

     ground fault protector GFP - 4 poles - 25A - 240..480V - 30mA SIE
    • Giá tốt nhất
     60991 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     60991

     ground fault protector GFP - 4 poles - 25A - 240..480V - 300mA SIE
    • Giá tốt nhất
     60992 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     60992

     ground fault protector GFP - 4 poles - 40A - 240..480V - 30mA SIE
    • Giá tốt nhất
     60994 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     60994

     ground fault protector GFP - 4 poles - 40A - 240..480V - 300mA SIE
    • Giá tốt nhất
     60995 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     60995

     ground fault protector GFP - 4 poles - 63A - 240..480V - 30mA SIE
    • Giá tốt nhất
     60951 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     60951

     ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 120..240V - 300mA SIE
    • Giá tốt nhất
     60952 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     60952

     ground fault protector GFP - 2 poles - 40A - 120..240V - 30mA SIE
    • Giá tốt nhất
     60955 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     60955

     ground fault protector GFP - 2 poles - 63A - 120..240V - 30mA SIE
    • Giá tốt nhất
     60969 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     60969

     ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 480Y 277V - 30mA SIE