Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  GFP

  Multistandard Ground Fault Protectors : UL/CSA/IEC

  Ngừng bán

  Ground fault protectors compliant with North-American and other international standards. Protection from electic shocks pn machiines.

  GFP
     • Giá tốt nhất
      60949 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      60949

      ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 120..240V - 30mA SIE
     • Giá tốt nhất
      60989 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      60989

      ground fault protector GFP - 4 poles - 25A - 240..480V - 30mA SIE
     • Giá tốt nhất
      60991 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      60991

      ground fault protector GFP - 4 poles - 25A - 240..480V - 300mA SIE
     • Giá tốt nhất
      60992 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      60992

      ground fault protector GFP - 4 poles - 40A - 240..480V - 30mA SIE
     • Giá tốt nhất
      60994 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      60994

      ground fault protector GFP - 4 poles - 40A - 240..480V - 300mA SIE
     • Giá tốt nhất
      60995 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      60995

      ground fault protector GFP - 4 poles - 63A - 240..480V - 30mA SIE
     • Giá tốt nhất
      60951 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      60951

      ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 120..240V - 300mA SIE
     • Giá tốt nhất
      60952 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      60952

      ground fault protector GFP - 2 poles - 40A - 120..240V - 30mA SIE
     • Giá tốt nhất
      60955 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      60955

      ground fault protector GFP - 2 poles - 63A - 120..240V - 30mA SIE
     • Giá tốt nhất
      60969 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      60969

      ground fault protector GFP - 2 poles - 25A - 480Y 277V - 30mA SIE