Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Magelis XBT GT

  Advanced Touchscreen Panels

  Advanced panel touchscreen

  Magelis XBT GT
  Quay lại

  Magelis XBT GT

     • Giá tốt nhất
      XBTGT2430 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XBTGT2430

      advanced touchscreen panel - 640 x 480 pixels VGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC
     • Giá tốt nhất
      XBTGT2930 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XBTGT2930

      advanced touchscreen panel - 320 x 240 pixels QVGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC
     • Giá tốt nhất
      XBTGT4340 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XBTGT4340

      advanced touchscreen panel - 320 x2 40 pixels QVGA - 7.5" - 24 V
     • Giá tốt nhất
      XBTGT5340 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XBTGT5340

      advanced touchscreen panel - 640 x 480 pixels VGA - 10.4" - 24 V
     • Giá tốt nhất
      XBTGT6340 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XBTGT6340

      advanced touchscreen panel - 800 x 600 pixels SVGA - 12.1" - 24 V
     • Giá tốt nhất
      XBTGT7340 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XBTGT7340

      advanced touchscreen panel - 1024 x 768 pixels XGA - 15" - TFT LCD - 24 V DC