Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Magelis XBT GT

Advanced Touchscreen Panels

Advanced panel touchscreen

Magelis XBT GT
   • 6 products available

    • Giá tốt nhất
     XBTGT2430 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XBTGT2430

     advanced touchscreen panel - 640 x 480 pixels VGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC
    • Giá tốt nhất
     XBTGT2930 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XBTGT2930

     advanced touchscreen panel - 320 x 240 pixels QVGA - 5.7" - TFT LCD - 24 V DC
    • Giá tốt nhất
     XBTGT4340 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XBTGT4340

     advanced touchscreen panel - 320 x2 40 pixels QVGA - 7.5" - 24 V
    • Giá tốt nhất
     XBTGT5340 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XBTGT5340

     advanced touchscreen panel - 640 x 480 pixels VGA - 10.4" - 24 V
    • Giá tốt nhất
     XBTGT6340 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XBTGT6340

     advanced touchscreen panel - 800 x 600 pixels SVGA - 12.1" - 24 V
    • Giá tốt nhất
     XBTGT7340 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XBTGT7340

     advanced touchscreen panel - 1024 x 768 pixels XGA - 15" - TFT LCD - 24 V DC