Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Preventa XPS MF

  Safety PLCs

  Safety PLCs

  Preventa XPS MF
  Quay lại

  Preventa XPS MF

     • Giá tốt nhất
      XPSMF3022 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XPSMF3022

      Preventa safety PLC compact - 20 I not isolated
     • Giá tốt nhất
      XPSMF31222 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XPSMF31222

      Preventa safety PLC compact - SIL 3 - 20 I not isolated
     • Giá tốt nhất
      XPSMF3502 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XPSMF3502

      Preventa safety PLC compact - 24 I not isolated
     • Giá tốt nhất
      XPSMF3542 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XPSMF3542

      Preventa safety PLC compact - Profibus DP protocol
     • Giá tốt nhất
      XPSMF4002 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XPSMF4002

      Preventa safety PLC compact - Safe Ethernet, Modbus TCP/IP
     • Giá tốt nhất
      XPSMF4020 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XPSMF4020

      Preventa safety PLC compact - Safe Ethernet, Modbus RTU
     • Giá tốt nhất
      XPSMF4022 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XPSMF4022

      Preventa safety PLC compact - Safe Ethernet, Modbus RTU, Modbus TCP/IP
     • Giá tốt nhất
      XPSMF4040 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XPSMF4040

      Preventa safety PLC compact - Safe Ethernet, Profibus
     • Giá tốt nhất
      XPSMF4042 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XPSMF4042

      Preventa safety PLC compact - Safe Ethernet, Modbus TCP/IP, Profibus