Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

OsiSense XCC

Rotary encoders

ex Osicoder Optical rotary encoders for all counting, position and speed information requirements

OsiSense XCC
  Quay lại   Encoders

OsiSense XCC

   • 38 products available

    • Giá tốt nhất
     XCC1406PR01K Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCC1406PR01K

     incremental encoder Ø 40 - solid shaft 6 mm - 100 points - push-pull
    • Giá tốt nhất
     XCC1406PR03K Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCC1406PR03K

     incremental encoder Ø 40 - solid shaft 6 mm - 360 points - push-pull
    • Giá tốt nhất
     XCC1406PR05K Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCC1406PR05K

     incremental encoder Ø 40 - solid shaft 6 mm - 500 points - push-pull
    • Giá tốt nhất
     XCC1406PR05R Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCC1406PR05R

     incremental encoder Ø 40 - solid shaft 6 mm - 500 points - 5V RS422
    • Giá tốt nhất
     XCC1406PR10K Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCC1406PR10K

     incremental encoder Ø 40 - solid shaft 6 mm - 1000 points - push-pull
    • Giá tốt nhất
     XCC1406PR10R Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCC1406PR10R

     incremental encoder Ø 40 - solid shaft 6 mm - 1000 points - 5V RS422
    • Giá tốt nhất
     XCC1406PR11K Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCC1406PR11K

     incremental encoder Ø 40 - solid shaft 6 mm - 1024 points - push-pull
    • Giá tốt nhất
     XCC1406PR11R Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCC1406PR11R

     incremental encoder Ø 40 - solid shaft 6 mm - 1024 points - 5V RS422
    • Giá tốt nhất
     XCC1406TR10K Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCC1406TR10K

     incremental encoder Ø 40 - through shaft 6 mm - 1000 points - push-pull
    • Giá tốt nhất
     XCC1406TR11K Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XCC1406TR11K

     incremental encoder Ø 40 - through shaft 6 mm - 1024 points - push-pull