Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  TeSys GV3

  Magnetic and thermal magnetic motor circuit breakers up to 30 kW

  -

  TeSys GV3
  Quay lại

  TeSys GV3

     • Giá tốt nhất
      GV3ME80 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      GV3ME80

      TeSys GV3 - Circuit breaker - thermal-magnetic - 56…80 A - screw clamp terminals
     • Giá tốt nhất
      GV3P13 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      GV3P13

      TeSys GV3 - Circuit breaker - thermal-magnetic - 9…13A - EverLink BTR connectors
     • Giá tốt nhất
      GV3P131 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      GV3P131

      TeSys GV3-Circuit breaker-thermal-magnetic-9…13A-EverLink BTR/direct connectors
     • Giá tốt nhất
      GV3P136 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      GV3P136

      TeSys GV3 - Circuit breaker - thermal-magnetic - 9…13A - lugs-ring terminal
     • Giá tốt nhất
      GV3P18 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      GV3P18

      TeSys GV3-Circuit breaker-thermal-magnetic - 12…18A - EverLink BTR connectors
     • Giá tốt nhất
      GV3P181 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      GV3P181

      TeSys GV3-Circuit breaker-thermal-magnetic-12…18A-EverLink BTR/direct connectors
     • Giá tốt nhất
      GV3P186 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      GV3P186

      TeSys GV3 - Circuit breaker - thermal-magnetic - 12…18A - lugs-ring terminal
     • Giá tốt nhất
      GV3P25 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      GV3P25

      TeSys GV3-Circuit breaker-thermal-magnetic - 17…25A - EverLink BTR connectors
     • Giá tốt nhất
      GV3P251 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      GV3P251

      TeSys GV3-Circuit breaker-thermal-magnetic-17…25A-EverLink BTR/direct connectors
     • Giá tốt nhất
      GV3P256 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      GV3P256

      TeSys GV3 - Circuit breaker - thermal-magnetic - 17…25A - lugs-ring terminal