Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

TeSys GV3

Magnetic and thermal magnetic motor circuit breakers up to 30 kW

-

TeSys GV3
   • 25 products available

    • Giá tốt nhất
     GV3P13 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV3P13

     TeSys GV3 - Circuit breaker - thermal-magnetic - 9…13A - EverLink BTR connectors
    • Giá tốt nhất
     GV3P131 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV3P131

     TeSys GV3-Circuit breaker-thermal-magnetic-9…13A-EverLink BTR/direct connectors
    • Giá tốt nhất
     GV3P136 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV3P136

     TeSys GV3 - Circuit breaker - thermal-magnetic - 9…13A - lugs-ring terminal
    • Giá tốt nhất
     GV3P18 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV3P18

     TeSys GV3-Circuit breaker-thermal-magnetic - 12…18A - EverLink BTR connectors
    • Giá tốt nhất
     GV3P181 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV3P181

     TeSys GV3-Circuit breaker-thermal-magnetic-12…18A-EverLink BTR/direct connectors
    • Giá tốt nhất
     GV3P186 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV3P186

     TeSys GV3 - Circuit breaker - thermal-magnetic - 12…18A - lugs-ring terminal
    • Giá tốt nhất
     GV3P25 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV3P25

     TeSys GV3-Circuit breaker-thermal-magnetic - 17…25A - EverLink BTR connectors
    • Giá tốt nhất
     GV3P251 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV3P251

     TeSys GV3-Circuit breaker-thermal-magnetic-17…25A-EverLink BTR/direct connectors
    • Giá tốt nhất
     GV3P256 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV3P256

     TeSys GV3 - Circuit breaker - thermal-magnetic - 17…25A - lugs-ring terminal
    • Giá tốt nhất
     GV3P32 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     GV3P32

     TeSys GV3-Circuit breaker-thermal-magnetic - 23…32A - EverLink BTR connectors