Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Varplus²

  LV modular capacitors

  Three-phase capacitors 50/60 Hz

  Varplus²
  Quay lại

  Varplus²

     • Giá tốt nhất
      51317 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      51317

      capacitor - Varplus2 - 400/415V - slightly polluted network - 10kvar
     • Giá tốt nhất
      51323 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      51323

      capacitor - Varplus2 - 400/415V - slightly polluted network - 20kvar
     • Giá tốt nhất
      51335 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      51335

      capacitor - Varplus2 - 400/480V - slightly polluted network - 22.7 kvar