Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Varplus²

LV modular capacitors

Three-phase capacitors 50/60 Hz

Varplus²
   • 2 products available

    • Giá tốt nhất
     51317 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     51317

     capacitor - Varplus2 - 400/415V - slightly polluted network - 10kvar
    • Giá tốt nhất
     51323 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     51323

     capacitor - Varplus2 - 400/415V - slightly polluted network - 20kvar