Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  ION7550/ION7650

  High performance meters for utility networks, mains or critical loads on HV/LV networks

  Energy and power quality meter for utility network, mains or critical loads

  ION7550/ION7650
  Quay lại

  ION7550/ION7650

     • Giá tốt nhất
      M7550A0C0B6E0A0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      M7550A0C0B6E0A0A

      ION7550 - wDispl - 5MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
     • Giá tốt nhất
      M7550B0C0B6E0A0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      M7550B0C0B6E0A0A

      ION7550 - wDispl - 10MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
     • Giá tốt nhất
      M7550A0C0B5E0A0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      M7550A0C0B5E0A0A

      ION7550 - wDispl - 5MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
     • Giá tốt nhất
      M7550B0C0B5E0A0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      M7550B0C0B5E0A0A

      ION7550 - wDispl - 10MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
     • Giá tốt nhất
      M7550A0C0B6A0A0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      M7550A0C0B6A0A0A

      ION7550 - wDispl - 5MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
     • Giá tốt nhất
      M7550A0C0B5A0A0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      M7550A0C0B5A0A0A

      ION7550 - wDispl - 5MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
     • Giá tốt nhất
      M7550B0C0B5A0A0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      M7550B0C0B5A0A0A

      ION7550 - wDispl - 10MB 256s - 5A 240VAC/300VDC 50Hz - RS+T2 - 8I+3R+4O
     • Giá tốt nhất
      M7650A0C0B6E0A0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      M7650A0C0B6E0A0A

      ION7650 - wDispl - 5MB 512s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
     • Giá tốt nhất
      M7650A1C0B6E0A0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      M7650A1C0B6E0A0A

      ION7650 - wDispl - 5MB 1024s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O
     • Giá tốt nhất
      M7650B0C0B6E0A0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      M7650B0C0B6E0A0A

      ION7650 - wDispl - 10MB 512s - 5A 240VAC/300VDC 60Hz - RS+T2+E - 8I+3R+4O