Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

ION8800

IEC/DIN rack-mount meters for utility network monitoring

Energy and power quality meter for utility network monitoring

ION8800
   • 40 products available

    • Giá tốt nhất
     M8800A1C0B5M1C0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     M8800A1C0B5M1C0A

     M8800A energy meter - 10 MB - class A - 5 A input - 50 Hz
    • Giá tốt nhất
     M8800A1C0B5E0D0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     M8800A1C0B5E0D0A

     M8800A energy meter - 10 MB - class A - 5 A input - 50 Hz
    • Giá tốt nhất
     M8800A1E0B5E0A0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     M8800A1E0B5E0A0A

     M8800A energy meter - 10 MB - class A - 1 A input - 50 Hz
    • Giá tốt nhất
     M8800A2E0B5E0B1A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     M8800A2E0B5E0B1A

     M8800A energy meter - 5 MB - class A - 1 A input - 50 Hz
    • Giá tốt nhất
     M8800B1C0B5E0E0C Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     M8800B1C0B5E0E0C

     M8800B energy meter - 10 MB - class A - 5 A input - 50 Hz
    • Giá tốt nhất
     M8800B1E0B5E0E0C Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     M8800B1E0B5E0E0C

     M8800B energy meter - 10 MB - class A - 1 A input - 50 Hz
    • Giá tốt nhất
     M8800B2C0B5E0A0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     M8800B2C0B5E0A0A

     M8800B energy meter - 5 MB - class A - 5 A input - 50 Hz
    • Giá tốt nhất
     M8800C2E0B5A0E0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     M8800C2E0B5A0E0A

     M8800C energy meter - 5 MB - class A - 1 A input - 50 Hz
    • Giá tốt nhất
     M8800A1C0B6C1E0A Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     M8800A1C0B6C1E0A

     M8800A energy meter - 10 MB - class A - 5 A input - 60 Hz
    • Giá tốt nhất
     M8800A2E0B5E0E0C Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     M8800A2E0B5E0E0C

     M8800A energy meter - 5 MB - class A - 1 A input - 50 Hz