Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

RED

Multi 9 automatic recloser for earth leakage protection

Ngừng bán

Automatic recloser for earth leakage protection

RED
   • 3 products available

    • Giá tốt nhất
     18681 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     18681

     RCCB with re-closer - RED - 2 poles - 25 A - class A - 30 mA
    • Giá tốt nhất
     18683 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     18683

     RCCB with re-closer - RED - 2 poles - 40 A - class A - 30 mA
    • Giá tốt nhất
     18685 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     18685

     RCCB with re-closer - RED - 2 poles - 63 A - class A - 30 mA