Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  Modicon M340

  Mid range PLC for industrial process and infrastructure

  Driving performance with simplicity and integrated functions

  Modicon M340
  Quay lại

  Modicon M340

     • Giá tốt nhất
      BMXP341000 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      BMXP341000

      processor module M340 - max 512 discrete + 128 analog I/O - Modbus
     • Giá tốt nhất
      BMXP342000 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      BMXP342000

      processor module M340 - max 1024 discrete + 256 analog I/O - Modbus
     • Giá tốt nhất
      BMXP3420102 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      BMXP3420102

      processor module M340 - max 1024 discrete + 256 analog I/O
     • Giá tốt nhất
      BMXP342020 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      BMXP342020

      processor module M340 - max 1024 discrete + 256 analog I/O - Modbus - Ethernet
     • Giá tốt nhất
      BMXP3420302 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      BMXP3420302

      processor module M340 - max 1024 discrete + 256 analog I/O - CANOpen