Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Harmony XALG

Plastic enclosures for severe environments for Ø 22 mm plastic signaling units (XB5)

Plastic control station enclosures XALG for severe environments for Ø 22 control and signalling units Harmony® XB5

Harmony XALG
    • Giá tốt nhất
     XALG01 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XALG01

     empty control station - severe environments-black-1 cut-out-1 vertical opening
    • Giá tốt nhất
     XALG02 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XALG02

     empty control station-severe environments-black-2 cut-outs-2 vertical openings
    • Giá tốt nhất
     XALG03 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XALG03

     empty control station-severe environments-black-3 cut-outs-3 vertical openings
    • Giá tốt nhất
     XALG04 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XALG04

     empty control station-severe environments-black-4 cut-outs-4 vertical openings
    • Giá tốt nhất
     XALG05 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XALG05

     empty control station-severe environments-black-5 cut-outs-5 vertical openings