Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

   

  OsiSense XG

  RFID identification system

  Ex Ositrack, OsiSense XG brings simplicity to 13.56 MHz RFID systems

  OsiSense XG
  Quay lại

  OsiSense XG

     • Giá tốt nhất
      XGCS4901201 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XGCS4901201

      RFID compact smart antenna - 13.56MHz - flat form 40x40x15 - M12 - cable 0.2m
     • Giá tốt nhất
      XGCS850C201 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XGCS850C201

      RFID compact smart antenna 13.56 MHz- Ethernet dual port communication
     • Giá tốt nhất
      XGCS8901201 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XGCS8901201

      RFID compact smart antenna - 13.56MHz - flat form 80x80x26 - M12 - cable 0.2m
     • Giá tốt nhất
      XGSD6304316 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

      XGSD6304316

      DIA STATION LOC/OPEN